"key principle" — Słownik kolokacji angielskich

key principle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowa zasada
  1. key przymiotnik + principle rzeczownik
    Silna kolokacja

    The key principle of the movement is to "treat fine ingredients with respect."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo