"key difference" — Słownik kolokacji angielskich

key difference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowa różnica
  1. key przymiotnik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The basic character does not change, however, there are several key differences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo