"jargon word" — Słownik kolokacji angielskich

jargon word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo żargonu
  1. jargon rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You may then proceed through exercises in computer terminology which explain jargon words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo