"jail official" — Słownik kolokacji angielskich

jail official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik więzienia
  1. jail rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jail officials had given her time off for good behavior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo