"issue a charter" — Słownik kolokacji angielskich

issue a charter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kartę
  1. issue czasownik + charter rzeczownik
    Silna kolokacja

    The archives also include the royal charter issued in 1819.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo