"irresponsible drinking" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieodpowiedzialne picie
  1. irresponsible przymiotnik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It doesn't encourage irresponsible drinking," Mr. Tollner said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo