"investigative project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śledczy projekt
  1. investigative przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their work on the Rockwell case started as most investigative projects do: a gut feeling.

    Podobne kolokacje: