"invariably wear" — Słownik kolokacji angielskich

invariably wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezmiennie noś
  1. wear czasownik + invariably przysłówek
    Luźna kolokacja

    Do you know why Sri Anirvan invariably wore a cap?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo