"into traffic" — Słownik kolokacji angielskich

into traffic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do ruchu ulicznego
  1. into przyimek + traffic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People were running out into traffic to get away from them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo