"of traffic" — Słownik kolokacji angielskich

of traffic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ruchu ulicznego
  1. of przyimek + traffic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And most of the traffic would be going north, not south.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo