PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention works" — Słownik kolokacji angielskich

intervention works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja skutkuje
  1. intervention rzeczownik + work czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is unrealistic to assume that one intervention will work for everyone.

    Podobne kolokacje: