"intervention provides" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja uwzględnia
  1. intervention rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the short term, intervention by those who rule the marketplace - women - may provide the tipping point.

    Podobne kolokacje: