PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention produces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja przynosi
  1. intervention rzeczownik + produce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it's far from clear that American military intervention would produce more than a prolonged stalemate.

    Podobne kolokacje: