PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention occurs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja następuje
  1. intervention rzeczownik + occur czasownik
    Luźna kolokacja

    Negotiations to that effect were already under way when an unexpected intervention occurred.

    Podobne kolokacje: