PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention makes" — Słownik kolokacji angielskich

intervention makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja robi
  1. intervention rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    Studies confirm that early intervention makes a difference, and a high level of intellectual functioning is not the only result.

    Podobne kolokacje: