"intervention helps" — Słownik kolokacji angielskich

intervention helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja pomaga
  1. intervention rzeczownik + help czasownik
    Luźna kolokacja

    Also, minimal human intervention has helped in the breeding of these birds.

    Podobne kolokacje: