PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja zaprojektowała
  1. design czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Another intervention designed to reduce drinking amongst student athletes had similar results, reducing misperceptions of alcohol consumption.

    Podobne kolokacje: