PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention comes" — Słownik kolokacji angielskich

intervention comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja przychodzi
  1. intervention rzeczownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    But his intervention came too late for one woman who was evicted today.

    Podobne kolokacje: