PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intervention causes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja powoduje
  1. intervention rzeczownik + cause czasownik
    Luźna kolokacja

    Too much intervention of phone to our lives can cause problems both in the life of the phone user and others around him/her.

    Podobne kolokacje: