"international use" — Słownik kolokacji angielskich

international use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowe wykorzystanie
  1. international przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The party often advocates for the international use of the language Esperanto in its literature.