BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"intelligent thing" — Słownik kolokacji angielskich

intelligent thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inteligentna rzecz
  1. intelligent przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Having a good time is still the most intelligent thing I can think of to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo