"intelligent being" — Słownik kolokacji angielskich

intelligent being kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inteligentny będąc
  1. intelligent przymiotnik + being rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You appear to be an intelligent being- so let us sit down and reason together.

powered by  eTutor logo