"integrate baseball" — Słownik kolokacji angielskich

integrate baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zintegruj baseball
  1. integrate czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Robinson later compared Graham to Branch Rickey, the general manager of the Brooklyn Dodgers who hired Jackie Robinson to integrate baseball in 1947.

powered by  eTutor logo