BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"instantly run" — Słownik kolokacji angielskich

instantly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast pobiegnij
  1. run czasownik + instantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The winches could then be run instantly without having to wait for steam to be available.

powered by  eTutor logo