"install for use" — Słownik kolokacji angielskich

install for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainstaluj do użytku
  1. install czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The custom components can be available on a per-project basis, or installed for use in any project.

    Podobne kolokacje: