ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"install devices" — Słownik kolokacji angielskich

install devices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainstaluj urządzenia
  1. install czasownik + device rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Joe had the device installed in case he was home alone and working out.

powered by  eTutor logo