Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"inspired to write" — Słownik kolokacji angielskich

inspired to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainspirowany by napisać
  1. inspire czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    He was inspired to write a book about the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo