"insidious way" — Słownik kolokacji angielskich

insidious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstępna droga
  1. insidious przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has a record of having done so that is deplorable in the most evil and insidious ways.

    Podobne kolokacje: