"initially wear" — Słownik kolokacji angielskich

initially wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo noś
  1. wear czasownik + initially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The performance on the night featured Natalia initially wearing a tight top and a short skirt.

powered by  eTutor logo