"initially popular" — Słownik kolokacji angielskich

initially popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotnie popularny
  1. initially przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The couple was initially popular from 1986 through 1990 until the "death" of Steve.