"infrequent use" — Słownik kolokacji angielskich

infrequent use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadkie wykorzystanie
  1. infrequent przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These people may also have infrequent use of a peak flow monitor and inhaled corticosteroids.

    Podobne kolokacje: