"infallible word" — Słownik kolokacji angielskich

infallible word kolokacja
Popularniejsza odmiana: infallible Word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieomylne słowo
  1. infallible przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All confess the authority of the Bible as God's infallible word to humanity.

    Podobne kolokacje: