"ineffective way" — Słownik kolokacji angielskich

ineffective way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieskuteczna droga
  1. ineffective przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However such bills rarely pass and so this was an ineffective way of actually achieving the vote.

    Podobne kolokacje: