PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"individual official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedynczy urzędnik
  1. individual przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he does not think that we can expect "individual local officials" to offer direction.