"individual design" — Słownik kolokacji angielskich

individual design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobisty projekt
  1. individual przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The truncheons come from a time when every force had its individual design.