"independent league" — Słownik kolokacji angielskich

independent league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezależna liga
  1. independent przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The name has subsequently been used for a modern, independent minor league.