"incur the wrath" — Słownik kolokacji angielskich

incur the wrath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywołaj gniew
  1. incur czasownik + wrath rzeczownik
    Silna kolokacja

    The place where I put those who incur my wrath.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo