"incredulous response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna niedowierzania odpowiedź
  1. incredulous przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Simengaard strangled his incredulous response just short of a shout, and Jurgens jerked a nod without ever looking away from White Haven.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo