"incredible moment" — Słownik kolokacji angielskich

incredible moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewiarygodny moment
  1. incredible przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You have that incredible moment when you are not present but the character is."

    Podobne kolokacje: