"increase one's access" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: increase access
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś dostęp
  1. increase czasownik + access rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We want to increase public access and work out what is the best place."

powered by  eTutor logo