"incompatible way" — Słownik kolokacji angielskich

incompatible way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekompatybilna droga
  1. incompatible przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For example, the end of Kirk's five-year mission has been depicted in a number of different incompatible ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo