"include singers" — Słownik kolokacji angielskich

include singers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj śpiewaków
  1. include czasownik + singer rzeczownik
    Silna kolokacja

    The entertainment includes a belly dancer or singer, sometimes both.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo