"include news" — Słownik kolokacji angielskich

include news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmować wiadomości
  1. include czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It includes important news of country, worldwide, sports, business and weather.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo