"include money" — Słownik kolokacji angielskich

include money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załącz pieniądze
  1. include czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The report said the Government does not include enough money to provide drug treatment to all those who ask for it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo