"include dates" — Słownik kolokacji angielskich

include dates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj daty
  1. include czasownik + date rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Be sure to include date of the event, location, and contact person.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo