ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inaugural Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemówienie inauguracyjne Premier League
  1. inaugural przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Following the world championship, Part was invited into the inaugural Premier League of Darts, but it was not a happy campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo