"improved design" — Słownik kolokacji angielskich

improved design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawiony projekt
  1. improved przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Sky+ app, which was given an improved design this year, is also a great television guide in its own right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo