"impressive moment" — Słownik kolokacji angielskich

impressive moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imponujący moment
  1. impressive przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was an impressive moment for Friedman, and I told him so.