"impressive design" — Słownik kolokacji angielskich

impressive design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sugestywny projekt
  1. impressive przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is worth paying a visit to the interior courtyard to see the impressive design and use of materials.

powered by  eTutor logo