ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"implicitly encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezgranicznie zachęcaj
  1. encourage czasownik + implicitly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That implicitly encouraged the tribes to rely on Islamic law and undercut the Iraqi police, who are struggling to gain respect.

powered by  eTutor logo